درباره ما


شركت « داده پردازي موج آفرين پارس » با نام سابق « تدوين گران سيستم توس » در سال 1372 تاسيس گرديد. اين شركت فعاليت خود را درشاخه هاي نرم افزار و سخت افزار آغاز و به موفقيت هاي عمده اي دست يافت كه مي توان طراحي و پياده سازي سيستم يكپارچه دفاتر جامع امور مشترکین خدمات ارتباطي خراسان و همچنين سيستم خودكارسازي بودجه جهاد كشاورزي استان خراسان را از مهم ترين آن ها دانست. این شرکت افتخار آن را دارد که جزو نخستین شرکت های اجرا کننده پروژه شبکه ساخت یافته شهری در ایران باشد. این پروژه با همکاری استانداری استان خراسان سابق جهت ارائه خدمات به عموم مردم در قالب طرح دفاتر جامع امور مشترکین مشهد پیاده سازی و اجرا شد. لازم به توضيح است اين شركت در سال 87 با هدف گسترش دامنه فعاليت خود به نام « داده پردازي موج آفرين پارس » تغيير نام یافت و فعاليت خود را در زمينه‌ شبكه های ساخت یافته امن و نرم افزارهای بانکداری گسترش داد .
برای مشاهده برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت داده پردازی موج آفرین پارس به اینجا مراجعه فرمایید.